Köpvillkor

 1. Om Köpvillkoren

1.1 Dessa köpvillkor (”Köpvillkoren”) gäller alla köp som du gör från harpsoe.se (”Webbplatsen”). Du accepterar Köpvillkoren i samband med att du genomför ett köp på Webbplatsen.

1.2 Avtal ingås med Harpsöe Sweden AB, 556903-9141, Hästhagsgatan 1 53240 Skara Sweden. (”Säljaren”, ”oss” eller ”vi”).

1.3 Om du vill komma i kontakt med oss kan du kontakta oss på info@harpsoesweden.se eller 0721-778327.

 1. Beställningar

För att genomföra ett köp behöver du ha rätt att ingå avtal enligt tillämplig lag. Det innebär att du normalt behöver vara minst 16 år för att handla med direktbetalning för egna pengar eller minst 18 år för att handla på kredit.

För mer info hur vi hanterar dina personuppgifter vid beställning, se integritetspolicyn.

 1. Bekräftelse av beställning

När du har slutfört ditt köp får du en automatisk orderbekräftelse via e-post som bekräftar att vi har tagit emot din beställning. Orderbekräftelsen innebär inte att ett bindande avtal har ingåtts. Ett bindande avtal ingås först när du får den slutliga leveransbekräftelsen. Innan du mottar den slutliga leveransbekräftelsen kan din beställning komma att nekas. Vi rekommenderar att du sparar leveransbekräftelsen för att underlätta eventuell framtida kommunikation med oss.

 1. Priser och information

4.1 De priser som gäller för ditt köp anges i samband med din beställning på Webbplatsen. Alla priser inkluderar gällande moms. Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

4.2 Om priset på en produkt eller informationen om en produkt som anges på Webbplatsen är felaktig och du insåg eller borde ha insett detta vid tidpunkten för beställningen, kommer priset eller informationen inte att gälla för köpet. I sådana fall kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt efter att vi har upptäckt felet.

4.3 Alla bilder på Webbplatsen som visar en produkts utseende kan inte garanteras återge produktens exakta utseende, till exempel på grund av att bildskärmen kan påverka färgåtergivningen, även exempelbilder kan förekomma. Våra produkter som är eller innehåller delar av naturmaterial kan även ha naturliga skiftningar och produktens utseende kan även variera mellan olika produktionstillfällen.

 1. Betalning

5.1 Tillsammans med vår betaltjänstleverantör Klarna Bank AB / Paypal, erbjuder vi olika betalningsalternativ och du kan själv välja vilket betalningsalternativ som du vill använda. De möjliga betalningsalternativ som du kan välja mellan framgår alltid på Webbplatsen samt i samband med din beställning. Beroende på vilket alternativ du väljer kan extra kostnader tillkomma. Du hittar fullständig information om samtliga betalningsalternativ och eventuella tillkommande kostnader Klarna.se och paypal.com. Eventuella kostnader för ditt betalningsalternativ framgår även innan du gör din beställning.

5.2 Du kommer i samband med att du genomför ett köp hos oss ingå ett separat avtal om betalning med vår betaltjänstleverantör.

 1. Presentkort

Våra presentkort är giltiga i två år från utfärdandet och kan användas som betalsätt när du handlar på Webbplatsen.

 1. Frakt och leverans

Vi erbjuder flera olika leveransalternativ. Vilka leveransalternativ som vi erbjuder framgår alltid på Webbplatsen och i kassan. Du hittar fullständig information om våra leveransalternativ på leverantörens hemsida, tex postnord.se

7.1 Fraktkostnad

När du handlar hos oss tillkommer som utgångspunkt en fraktavgift, om annat inte framgår på Webbplatsen. Hur stor fraktavgiften är beror på vilket fraktalternativ du väljer och framgår alltid i samband med ditt köp.

7.2 Leveranstid

Den förväntade leveranstiden anges i samband med och innan köp och kan skilja sig åt beroende på vilket leveransalternativ du väljer. Den uppskattade leveranstiden som anges på Webbplatsen beräknas från den slutliga orderbekräftelsen och inte från tidpunkten när du genomförde beställningen. Vi strävar alltid efter att leverera din beställning inom det uppskattade antalet arbetsdagar för leverans som anges på Webbplatsen och i din orderbekräftelse. Utöver detta tillkommer transportörens transporttid.

7.3 Ej uthämtade paket

Du ansvarar för att ta emot eller hämta din leverans i enlighet med vad som framgår av de instruktioner som du får i samband med beställning. Paket hos postombud som inte hämtas inom den tid som anges på avin kommer att skickas tillbaka till vårt lager. Vi har i dessa fall rätt att ta ut en administrativ kostnad på 250 kronor inklusive moms, som motsvarar våra kostnader för hantering och frakt i de fall du inte hämtar ut ditt paket hos postombudet.

 1. Ångerrätt och öppet köp

8.1 Du har enligt Distansköpslagen har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dag som du, eller en person på uppdrag av dig, tar emot produkten som du har handlat på Webbplatsen.

8.2 Hos oss på Harpsöe Sweden AB får du 90 dagars öppet köp på lagervaror.

8.3 Undantag för vissa produkter

Vissa produkter är undantagna från ångerrätt. Det gäller följande produkter:

 • produkter som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel.

8.4 Värdeminskning av använda produkter

När du använder din lagstadgade ångerrätt på 14 dagar har du rätt att öppna förpackningen och undersöka produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma dess karaktär, egenskaper och funktion.

Du har rätt att ångra ditt köp mot full återbetalning i dessa fall om du meddelar oss inom 14 dagar från den dagen du tog emot produkten. Om du hanterar produkten i större utsträckning än vad som krävs för att fastställa dess karaktär, egenskaper och funktion har vi rätt att göra ett värdeminskningsavdrag. Ett sådant avdrag görs genom att jämföra produktens värde vid retur jämfört med det ursprungliga värdet vid köpet. För att få full återbetalning vid ångerrätt rekommenderar vi därför att du skickar tillbaka produkten i originalskick.

Om du vill använda rätten till öppet köp efter att den lagstadgade ångerfristen på 14 dagar har löpt ut, kan du göra det i upp till 30 dagar efter leveransen av produkten, förutsatt att produkten är oanvänd, i originalförpackning och i ursprungligt skick.

8.5 Hur du ångrar ditt köp och använder din rätt till öppet köp

Om du vill returnera ditt köp ska du meddela oss inom 14 dagar för ångerrätt alternativt returnera inom 30 dagar för öppet köp från den dag som du, eller en person på uppdrag av dig, tar emot eller hämtar din beställning. Du kan enkelt genomföra din retur genom att fylla i vår retursedel och returnera varan väl emballerad tillsammans med bifogad retursedel till Harpsöe Sweden AB, Hästhagsgatan 1, 53237 Skara. Läs mer om kostnader i samband med retur här. Du kan också använda Konsumentverkets standardblankett för utövande av ångerrätt som du hittar här.

Efter att du har meddelat oss att du vill returnera ditt köp, behöver du skicka tillbaka produkten inom 14 dagar. Vi rekommenderar att du skickar tillbaka produkten i samma emballage som du fick den i eftersom du är ansvarig för eventuell skada eller förlust under returfrakten som beror på att du har varit vårdslös, till exempel vid bristfällig emballering av produkten.

8.6 Returfrakt

Du bekostar själv returfrakten när du returnerar ditt köp.

8.7 Återbetalning

När du har returnerat ditt köp, kommer vi att genom vår betaltjänstleverantör göra din återbetalning inom 14 dagar från den dag då du meddelade oss att du vill ångra ditt köp. Vi kommer dock inte göra återbetalningen innan vi har fått tillbaka produkten eller innan du har visat att du har skickat den till oss.

Vår återbetalning inkluderar eventuell fraktkostnad som du betalade i samband med köpet. Det gäller dock endast kostnaden för standardfrakt. Extra fraktkostnader till följd av att du valt ett dyrare fraktalternativ återbetalas inte.

Återbetalning kommer att göras till dig med samma betalningsmetod som du valde vid köpet, om vi inte kommer överens om annat.

 1. Reklamation

Om det är något fel på din produkt har du rätt att reklamera fel som uppkommer inom tre år från produktens avlämnande (ansvarstiden). Du behöver alltid reklamera inom skälig tid från det att du borde ha märkt felet. Din rätt att reklamera upphör senast två månader efter att ansvarstiden på tre år har passerat.

Om du vill reklamera en produkt kontaktar du vår kundtjänst genom att maila till info@harpsoesweden.se  eller genom att ringa 0721-778327.

När den reklamerade produkten har tagits emot och vi har konstaterat att reklamationen är giltig, kommer vi att ersätta dig enligt svensk lagstiftning.

Om reklamationen inte är giltig enligt gällande lag har vi rätt att ta ut en administrativ avgift på 250 kronor, felsökningsavgift och arbetstid baserat på tidsåtgång för åtgärd samt faktisk fraktkostnad.

 1. Garanti

Vi byter ut din defekta vara mot en ny inom tre år från köp, förutsatt att den ej blivit utsatt för onormalt användande eller yttre påverkan som kan ha orsakat felet på varan.

 1. Våra skyldigheter

Om det är något fel på din produkt eller om leveransen är försenad, ansvarar vi för skador som du drabbats av med anledning av felet eller förseningen, enligt tvingande konsumentskyddslagstiftning. Du behöver dock tänka på att göra vad du kan för att begränsa följderna av ett fel eller en försening. Vi ansvarar bara för skador i den utsträckning som du har vidtagit rimliga åtgärder för att begränsa din skada. Vi ansvarar alltså inte för skador som du hade kunnat undvika genom att vidta rimliga åtgärder. Vi ansvarar inte för skador som du drabbas av på grund av dröjsmål eller fel på produkter som orsakas av hinder utanför vår kontroll och som vi inte skäligen kunde ha räknat med eller vars följder vi inte kunde ha undvikit eller övervunnit.

 1. Om dessa Köpvillkor

Vi har rätt att ändra dessa Köpvillkor, men de Köpvillkor som du godkände vid tiden för ditt köp gäller alltid för det köpet. Alla ändringar kommer att framgå av senast publicerad version av Köpvillkoren på Webbplatsen. Ändringar träder i kraft från det att du har accepterat Köpvillkoren, det vill säga i samband med att du genomför ett nytt köp på Webbplatsen.

Dessa Köpvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Om någon bestämmelse i dessa Köpvillkor skulle anses vara ogiltig eller inte verkställbar av någon behörig domstol, myndighet eller alternativt tvistlösningsorgan, kommer övriga delar av den bestämmelsen och alla andra bestämmelser i dessa Köpvillkor att förbli giltiga och verkställbara till fullo, i enlighet med tillämplig lag.

 1. Särskilda villkor för företag

Dessa Köpvillkor gäller för kunder som handlar i egenskap av privatpersoner. Om du genomför ett köp på Webbplatsen som representant för ett företag, accepterar du Köpvillkoren för företagets räkning och garanterar att du har behörighet att godkänna dessa Köpvillkor samt att genomföra köp för företagets räkning.

För kunder som handlar på Webbplatsen i egenskap av företag erbjuder vi inte ångerrätt eller tre års reklamationsrätt. Vi ansvarar inte heller för indirekta förluster eller utebliven vinst. Därutöver är vårt ansvar under dessa Köpvillkor, för varje förlust eller skada, begränsad till ett belopp motsvarande det totala belopp som kund i egenskap av företag har betalat till oss för den produkt som förlusten eller skadan är relaterad till eller härrör från.

 1. Frågor, klagomål eller tvist

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller klagomål angående din beställning. Du kan enkelt nå oss via de kontaktuppgifter som framgår i början av dessa Köpvillkor.

Du som konsument har också möjlighet att klaga eller lämna in ditt ärende till ARN https://www.arn.se/ eller EU:s webbaserade plattform för tvistlösning som du hittar här https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.selfTest.

_______________________

Köpvillkoren fastställdes av Harpsöe Sweden AB den 27 december 2022.